Con người sống nơi thế gian, mỗi người đều có một địa vị cao thấp khác nhau, tài phú nhiều ít bất đồng, dung mạo cũng đẹp xấu không giống nhau. Ngoài ra còn có một nhân tố tối trọng yếu mà người ta thường bỏ qua chính là phẩm cấp tâm linh cũng có độ cao thấp khác nhau. Cảnh giới tâm linh thực sự là đặc điểm riêng biệt của mỗi cá nhân, tâm linh cao thượng cũng là điều trân quý nhất của một sinh mệnh.

Tuân Tử viết: “Tâm giả, hình chi quân dã, nhi thần minh chi chủ dã”, nghĩa là tâm là vua của mọi hình tướng, là chủ của thế giới tinh thần trong con người. Câu này còn có ý tứ rằng, vạn sự vạn vật bên ngoài đều là do tâm nhận thức phản ánh ra. Cái tâm thế nào thì sẽ chiêu mời điều ấy (hình tướng) đến, tâm thiện sẽ chiêu mời điều thiện, tâm ác sẽ chiêu mời điều ác. Bởi vậy có thể thấy, phẩm cấp của tâm linh là điều vô cùng quan trọng đối với một cá nhân.

Tài phú nhiều hay ít thì dễ dàng xác nhận, vẻ ngoài đẹp xấu cũng không khó nhận ra, còn độ cao của tâm linh thì vô hình vô ảnh, nhìn không thấy sờ không được, thì cần đánh giá như thế nào? Cảnh giới của tâm linh quả thực là yếu tố vô hình, nên cần phải dùng tâm linh của chính mình đi cảm thụ nó, dùng trí tuệ của chính mình mà nhận định nó, mới có thể biết được độ cao thấp vậy. Ngoài ra, một người có cảnh giới tâm linh cao thượng sẽ có những đặc điểm bộc lộ ra ngoài.

Cử chỉ, hành vi đáng kính

Hành vi của một người đều bị chi phối bởi tâm trí của người ấy. Chỉ khi tâm trí của một người là cao thượng thì hành vi, cử chỉ và lời nói của họ mới chuẩn mực và được người khác kính trọng.

Người có cảnh giới tâm linh cao cũng không nhất thiết là người giàu có, tài hoa hơn người, nhưng cách nói năng và hành vi của họ lại có thể khiến cho người ta cảm thấy vừa thỏa đáng, vừa kính trọng, lại vừa gần gũi. Chỉ có người chú trọng tu dưỡng tâm tính, chú ý hành vi lời nói của mình mới có thể gột rửa và nâng cao được cảnh giới tâm linh của mình.

Khi một người xem nhẹ được những ân oán tình cừu trong nhân sinh, bao dung hết thảy những điều bất hạnh trong cuộc sống, thản nhiên đối mặt với sinh tử, thì cảnh giới tâm linh của họ thật sự là rất cao rồi.

Chân thành, lương thiện

Nếu một người muốn giữ vững phẩm đức cao thượng cũng như tâm linh thanh tịnh của mình, người ấy nhất định phải bảo trì sự lương thiện và chất phác trong thế giới trần tục đầy cám dỗ. Một người khi đối mặt với áp lực lớn từ bên ngoài mà có thể thủ vững chủ kiến và nguyên tắc làm người thì sẽ sống đúng với tự ngã chân chính của người ấy. Một người có thể giữ vững sự cao quý trong tâm linh thì mới thực sự là có trách nhiệm với sinh mệnh của chính mình.

Người có cảnh giới tâm linh cao không chỉ là người chân thành, thiện lương, hòa ái dễ gần mà họ còn có tư tưởng của riêng mình và một trí tuệ thông suốt. Họ sẽ không bị những biểu hiện giả dối làm cho mê hoặc và có thể nhìn thấu được bản chất của sự vật.

Biết nghĩ cho người khác

Khi một người biết nghĩ cho người khác, thậm chí biết nghĩ cho người khác trước thì mọi việc làm của người ấy sẽ được cân nhắc một cách cẩn thận và khách quan.

Người ta khi xử lý sự tình thì thường sẽ nghĩ đến lợi ích, danh tiếng của bản thân mà không quan tâm đến suy nghĩ hay lợi ích của người khác. Lại cũng có người vô tư hưởng thụ những điều bản thân cho rằng tốt đẹp mà quên mất có thể người khác không có điều kiện để hưởng thụ như mình. Nhưng người có cảnh giới tâm linh cao thì trái lại, họ thường biết nghĩ cho người khác, quan tâm đến người khác, không vì lợi ích của bản thân mà quên mất sự cảm nhận hay sự hiện diện của người khác.

Không tận lực theo đuổi danh lợi, được mất

Người có cảnh giới tâm linh cao sẽ xem nhẹ những lợi ích được mất vật chất trong cuộc sống. Họ không dành cả đời, không bằng mọi giá để tận lực truy đuổi danh lợi nơi thế gian. Họ có thể sinh hoạt giản dị, nhưng kiên trì thủ giữ tâm linh của mình. Chính vì cái tâm của họ không đặt nặng vào công danh lợi lộc nên họ không bị danh lợi chi phối. Cũng vì thế mà trong mọi việc họ đều có thể giữ vững đạo lý và không bị người khác thao túng, điều khiển.

Những người như vậy họ cũng không vì chuyện quá khứ mà bi thương, không vì những sự tình chưa đến mà lo lắng, họ trân quý và làm tốt những việc họ cho là trách nhiệm của mình. Cho nên, họ thường vui vẻ, ung dung tự tại, tâm linh thanh tịnh hơn những người khác.