Nói chuyện với người hèn dựa vào khiêm nhường, nói chuyện với người dũng dựa vào ‘can đảm’

Bởi Le Hien

Trí tuệ, uyên bác, biện bạch, quý, phú, bần, hèn, dũng… có lẽ đây là tám loại người cơ bản trong xã hội. Mỗi loại người lại cần bạn phải có một cách nói chuyện khác nhau. Hãy là người có trí tuệ, nhân từ và dũng cảm để có thể đối đãi với tất cả những loại người khác nhau với tâm thái tự tin và hòa ái.