Tìm hiểu chi tiết về gỗ cây Hồng đậu sam

Bởi duyvo

Hồng đậu sam được lưu truyền lại từ kỷ băng hà thứ 4, là một trong những bảo vật quí của tự nhiên loài người. Ngày nay, Hồng đậu sam được Mỹ, Anh, Trung quốc và hơn 40 quốc gia khác coi là quốc bảo