Tìm hiểu chi tiết công dụng của gỗ cây Sến

Bởi duyvo

Sến mật, sến dưa, sến giũa, sến ngũ điểm, sến năm ngón, chên, có danh pháp hai phần là Madhuca pasquieri, là một loài thực vật thuộc họ Hồng xiêm. Cây sến phân bố ở Việt Nam và Trung Quốc. Đây là loài cây đang bị đe dọa môi trường sống. Gỗ sến thuộc nhóm II trong bảng gỗ Việt Nam.