Ƙɦổng τử đã từng nói : Trong cuộc sống này, nếu có ռɡườı nhổ vào lưng bạn, có nghĩa là bạn đang đi trước họ

Việt Phú Quý 03.07.2022